Ver­koop­trai­ning retail met de 3 P’s

Als een ver­koop­trai­ning retail voor de ver­ko­pers op de win­kel­vloer er voor­lo­pig even niet inzit, lees dan dit blog. Je leest hier­in dat je de 3 P’s op de agen­da mag gaan zet­ten en je gaat ‑samen met je win­kelme­de­wer­kers- beden­ken hoe jul­lie het...

In 8 stap­pen een bete­re ver­ko­per worden

Hoe word ik een bete­re ver­ko­per? Hoe word jij een goe­de ver­ko­per? Voor een ver­ko­per in een win­kel geldt: dat je je als bezoe­ker wel­kom, gezien, her­kend en bediend voelt. Retail en de ver­ko­per mogen meer inspi­re­ren. Er lig­gen nog veel kan­sen en het...

Con­ver­sie ver­ho­gen in de fysie­ke winkel

Je vindt je con­ver­sie in je win­kel te laag. Deze con­ver­sie wil je ver­ho­gen met 1%. Stel dat je con­ver­sie 19% is, dan wil je die naar 20% bren­gen. Dit bete­kent dat 20 van de 100 bezoe­kers in jouw win­kel iets kopen en klant wor­den. Je men­sen heb­ben...

De dags­tart – ide­aal voor de retail

6 tips om de verkoopdag gezamenlijk, verrassend en energiek te beginnen. Doe er uw voordeel mee! U geeft leiding aan een team met mensen dat in uw winkel mooie producten verkoopt. Legio (grote) winkels werken met een dagstart. U ook? Bij een dagstart trapt u in 5...

Klan­ten behou­den ondanks internet

Vaak onte­recht vindt de win­ke­lier dat de lage prijs op ‘inter­net’ de reden is voor de afne­men­de ver­koop in zijn win­kel. Vraag ‘de klant’ die uw win­kel uit­loopt ‘gewoon’ eens hoe het zit: 6 tips Tip 1: Vraag het gewoon Vraag het ‘de klant’ die uw win­kel...

8 Tips voor de retail nu klan­ten ‘alles’ al weten

Hoe kun­nen win­kelme­de­wer­kers extra infor­ma­tie en waar­de toe­voe­gen als de klant “alles” al weet via inter­net?! Door deze 8 tips in prak­tijk te brengen! De klant van nu stapt door­gaans pas een win­kel in als hij of zij al lang en breed onder­zoek heeft...