Blijf in beeld en in con­tact met anderen

..Hoe houd je con­tact met je netwerk? Door de druk­te van alle­dag schiet het er mis­schien wel eens bij in om con­tac­ten met bestaan­de rela­ties te onder­hou­den. En dat ter­wijl een goed onder­hou­den net­werk ons dage­lijks leven een stuk een­vou­di­ger kan...