Acqui­si­tie met Lin­kedIn als con­sul­tant en adviseur

Welk soci­aal medi­um is het meest geschikt om als con­sul­tant of advi­seur in te zet­ten voor acqui­si­tie? Ik vraag het Tru­dy Pan­ne­keet, Lin­kedIn Mar­ke­ting Trai­ner & Mar­ke­ting coach en auteur van de prak­ti­sche Lin­kedIn-hand­lei­ding Spring eruit met...

Pre­sen­ta­ties geven ver­groot je verkoopkansen

om  Deel je ken­nis en maak meer kennissen Je kunt klan­ten en pro­spects 1‑op‑1 infor­me­ren. Je kunt ook kie­zen om in een keer een gro­ter publiek aan te spre­ken. Pre­sen­ta­ties geven ver­groot je ver­koop­kan­sen! Niet door het geven van een wer­ven­de...

Blijf in beeld en in con­tact met anderen

..Hoe houd je con­tact met je netwerk? Door de druk­te van alle­dag schiet het er mis­schien wel eens bij in om con­tac­ten met bestaan­de rela­ties te onder­hou­den. En dat ter­wijl een goed onder­hou­den net­werk ons dage­lijks leven een stuk een­vou­di­ger kan...