Blogs ver­koop­vaar­dig­he­den
detail­han­del

Op deze plek deel ik mijn visie op ver­koop en ver­koop­vaar­dig­he­den. Ik geef tips hoe je op een een­vou­di­ge manier de com­mu­ni­ca­tie­ve en com­mer­ci­ë­le vaar­dig­he­den van je win­kelme­de­wer­kers kunt ver­gro­ten. Ik ben prak­tisch inge­steld, dus alle tips kun je direct toe­pas­sen. Bekijk ook de pagi­na met mijn video­tips en laat je inspireren.

Ver­koop­trai­ning retail met de 3 P’s

Ver­koop­trai­ning retail met de 3 P’s

Als een ver­koop­trai­ning retail voor de ver­ko­pers op de win­kel­vloer er voor­lo­pig even niet inzit, lees dan dit blog. Je leest hier­in dat je de 3 P’s op de agen­da mag gaan zet­ten en je gaat ‑samen met je win­kelme­de­wer­kers- beden­ken hoe jul­lie het ver­schil gaan maken in…

Lees meer
In 8 stap­pen een bete­re ver­ko­per worden

In 8 stap­pen een bete­re ver­ko­per worden

Hoe word ik een bete­re ver­ko­per? Hoe word jij een goe­de ver­ko­per? Voor een ver­ko­per in een win­kel geldt: dat je je als bezoe­ker wel­kom, gezien, her­kend en bediend voelt. Retail en de ver­ko­per mogen meer inspi­re­ren. Er lig­gen nog…

Lees meer
Con­ver­sie ver­ho­gen in de fysie­ke winkel

Con­ver­sie ver­ho­gen in de fysie­ke winkel

Je vindt je con­ver­sie in je win­kel te laag. Deze con­ver­sie wil je ver­ho­gen met 1%. Stel dat je con­ver­sie 19% is, dan wil je die naar 20% bren­gen. Dit bete­kent dat 20 van de 100 bezoe­kers in jouw win­kel iets kopen en klant worden.…

Lees meer
De dags­tart – ide­aal voor de retail

De dags­tart – ide­aal voor de retail

U geeft lei­ding aan een team met men­sen dat in uw win­kel mooie pro­duc­ten ver­koopt. Legio (gro­te) win­kels wer­ken met een dags­tart. U ook? Bij een dags­tart trapt u in 5 minu­ten samen de dag af met als gevolg een beter ver­koop­re­sul­taat, blije mede­wer­kers en geluk­ki­ge klanten.

Lees meer
Klan­ten behou­den ondanks internet

Klan­ten behou­den ondanks internet

Vaak onte­recht vindt de win­ke­lier dat de lage prijs op ‘inter­net’ de reden is voor de afne­men­de ver­koop in zijn win­kel. Vraag ‘de klant’ die uw win­kel uit­loopt ‘gewoon’ eens hoe het zit: 6 tips

Lees meer