Is het las­ti­ger om een dienst te ver­ko­pen dan een product?

Regel­ma­tig hoor ik de deel­ne­mers van de ver­koop­trai­ning zeg­gen: “Maar ik ver­koop een dienst. Dát ver­koopt las­ti­ger aan een klant dan een pro­duct.” Is het las­ti­ger om een dienst te ver­ko­pen dan een pro­duct? De onli­ne ency­clo­pe­die Wiki­pe­diA zegt...

5 Sales­tips voor pro­fes­si­o­nals en niet-verkopers

Hoe ver­koop je suc­ces­vol als niet-verkoper? Het aan­trek­ken van nieu­we klan­ten levert stress en onze­ker­heid op voor de een en een kick voor de ander. Hoe sta jij tegen­over acqui­re­ren? En aan wel­ke hand­vat­ten heb je behoef­te om nieu­we klan­ten te...

Pre­sen­ta­ties geven ver­groot je verkoopkansen

om  Deel je ken­nis en maak meer kennissen Je kunt klan­ten en pro­spects 1‑op‑1 infor­me­ren. Je kunt ook kie­zen om in een keer een gro­ter publiek aan te spre­ken. Pre­sen­ta­ties geven ver­groot je ver­koop­kan­sen! Niet door het geven van een wer­ven­de...